Sme tu pre Vás už viac ako 10 rokov!
   Sme tu pre Vás už viac ako 10 rokov!

E-RAN - zamestnanci

   Spoločnosť E - RAN Slovakia, spol. s r. o. je celoslovenskou renomovanou stabilnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou slovenského stavebného trhu už 12 rokov. Je modernou a dynamickou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje najmä na významnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia vedúce k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností a odstraňovanie statických nedostatkov.

   V rámci celkovej obnovy realizujeme aj výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia), balkónov, okien a ostatných častí bytového domu. Počas našej pôsobnosti na trhu sme obnovili už takmer 300 bytových domov v 47 mestách, 850.000 m2 fasády, 5.200 lodžií a zlepšili komfort bývania 50.000 ľuďom bývajúcich v 17.500 bytoch po celom Slovensku. Za svoju prácu sme získali 12 ocenení za „Najlepšie obnovený bytový dom“ na medzinárodnej výstave CONECO a mnohé iné ocenenia. Disponujeme certifikátom kvality ISO 9001:2008, ISO 14001 a OH SAS 18001. Zamestnávame takmer 80 ľudí a ďalších cca 600 v subdodávkach.

   Pravidelne sa zúčastňujeme a sme úspešní vo výberových konaniach, ktoré sú spolufinancované zo štátnych zdrojov prostredníctvom ŠFRB a v obnove verejných budov prostredníctvom euro fondov. Mnohé tieto akcie sú výberom dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania. Podporujeme tretí sektor v športovej oblasti. Prispievame na akcie pre deti, detské domovy, materské a detské centrá, škôlky a školy.
   Naša spoločnosť si plní svoje záväzky voči štátnym inštitúciám, svojim zamestnancom a obchodným partnerom. Spolupracujeme s významnými nadnárodnými dodávateľmi stavebných hmôt a chémie, ako sú napr. BASF, Knaufinsulation, Rehau, Soudal a iné. 

Ročne zrealizujeme diela za viac ako 14 mil. € a všetky svoje obchodné záväzky si spoľahlivo plníme.

Tím spoločnosti E - RAN Slovakia spol. s r.o.